Skip to content

Prosjekter

Noneda – en prosjektorganisasjon

Nonedas viktigste formål er å drive konkrete, matnyttige enkeltprosjekter som kan bidra til vekst og utvikling i alle deler av den norske dataspillbransjen. I menyen under finner du mer informasjon om prosjektene våre.

Konsoll

Sammen med en rekke fantastiske frivillige driver vi Konsoll, en av Norges viktigste møteplasser for dataspillbransjen. Konsoll avholdes hver høst i Bergen.

På konferansen møtes dataspillbedrifter, foredragsholdere, investorer og studenter. Har du spørsmål om Konsoll, ta gjerne kontakt med konferanseleder Sylvia Duerr på e-post sylvia@noneda.no.

logo_360x180

Norwegian Games Cluster

Noneda jobber for å etablere en nasjonal klynge for dataspillbedrifter i Innovasjon Norges klyngeprogram. Du kan lese mer på prosjektets egne nettsider.

gamesclusterimg

Spillfinansiering.no

Noneda driver portalen www.spillfinansiering.no. Her kan du finne frem til tilskuddsordninger eller lån som passer din bedrift og ditt prosjekt. Portalen er for tiden i fase 1 og vi jobber med videreutvikling. I den prosessen er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne.

Har du ros, ris og kommentarer, send dem gjerne til oss på e-post tallak@noneda.no, så hjelper du oss å lage en bedre portal.

noneda siteico

Samarbeidspartnere