Skip to content

Konsoll Connect

25. October 2023
Grieghallen, Bergen, Norway

Forretningsdagen Konsoll Connect består av flere korte foredrag, paneler, pitching til investorer, og et nettverkstreff bestående av både nasjonale og internasjonale gjester. Her får norske spillutviklere presentere prosjektene sine for både investorer, publishere, og media.