Skip to content

Pitcheworkshop

05. - 06. September 2024
Digital event

Noneda organiserer en«pitche-workshop» digitalt hvor utvalgte dataspillbedrifter (maks 10 stk.) får opplæring i investorrelasjoner, praktisk trening i hvordan presentere et spillprosjekt for investorer og publishere på en god måte, god forståelse for hva investorer i dataspillnæringen ser etter i et prosjekt osv.

Pitching-workshopen vil være et lukket arrangement på engelsk for etablerte spillutviklere som bor i Norge. Arrangementet er gratis og vil foregå torsdag og fredag, 05. – 06. september, kl 10:00–17:00, digitalt.

Målet med workshoppen er at deltakerne blir tryggere på å pitche til og forhandle med investorer og utgivere enten det gjelder et enkelt prosjekt eller selskapet sitt. Foredragene gir viktige innsikter fra eksperter for å hjelpe deg med å forstå og kommunisere med investorer og utgivere bedre. Etter foredragene vil du ha en sjanse til å øve pitchen din foran vårt ekspertpanel og motta personlig tilbakemelding fra eksperter for å heve nivået på pitchen.

Hvem kan delta?

For å tilby den beste opplevelsen for våre deltakere, kommer vi til å sette en grense på 10 deltakende selskaper. Dersom vi får flere enn 10 søkere, vil ekspertpanelet få en oversiktsliste og de vil velge ut hvem de ønsker skal delta.

For å delta er et av kriteriene at spillselskapene har enten laget, eller er i gang med å lage et spill nå. Dvs, har en veldig enkel prototype eller screenshots fra spillet som vil være mulig å vise i pitchene sine. Tidligere utgitte spill aksepteres også.

Pitche-workshoppen er et gratis tilbud for deltakere fastboende i Norge. 

Foredragsholdere